PELIO Báo cáo quỹ bình ổn giá xăng dầu ước đến ngày 10/05/2023

10/05/2023

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Pelio xin báo cáo số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ước đến ngày 10/05/2023 là 46,3 tỷ đồng (làm tròn).

Chia sẻ:

Bài viết liên quan