Thông báo thay đổi tên công ty

16/05/2023

Kể từ ngày 12/12/2022 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU XĂNG DẦU TÍN NGHĨA chính thức đổi tên mới thành CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PELIO. Theo đó:

Tên đầy đủ theo pháp lý đăng ký: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PELIO

Tên Tiếng Anh: PELIO GROUP CORPORATION

Tên viết tắt: PELIO

Các thông tin về mã số thuế, email, địa chỉ, số điện thoại,… không thay đổi.

Chia sẻ:

Bài viết liên quan