Thông điệp từ lãnh đạo

“Chúng tôi luôn hết mình vì một kết quả đôi bên cùng có lợi trong công tác kinh doanh và quản trị. Đó là cách chúng tôi mang đến những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cho khách hàng, đối tác và nhân viên của mình.”

Ông Quách Trọng Nguyên

Đối tác chiến lược

Đối tác chiến lược

Cơ hội Hợp tác

Hạng mục hợp tác đầu tư

Cho thuê mặt bằng

Cho thuê biển quảng cáo ngoài trời

Nhượng quyền F&B