PELIO Báo cáo quỹ bình ổn giá xăng dầu ước đến ngày 01/12/2022

01/12/2022

Công ty CP Tập Đoàn Pelio xin báo cáo số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ước đến ngày 01/12/2022 là 32,090 tỷ đồng (làm tròn).

Chia sẻ:

Bài viết liên quan