Tin nổi bật

PELIO GROUP TỰ HÀO ĐƯỢC VINH DANH TRONG BUỔI LỄ TRAO GIẢI TOP 500 DOANH NGHIỆP LỚN NHẤT VIỆT NAM 2023 (VNR500)
PELIO TRÊN BÁO CHÍ Tin nổi bật Truyền thông

PELIO GROUP TỰ HÀO ĐƯỢC VINH DANH TRONG BUỔI LỄ TRAO GIẢI TOP 500 DOANH NGHIỆP LỚN NHẤT VIỆT NAM 2023 (VNR500)

Chiều 18/01/2024 vừa qua, tại GEM Center (TPHCM) đã diễn ra buổi 𝐋𝐞̂̃ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐨̂́ 𝐓𝐨𝐩 𝟓𝟎𝟎 𝐃𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐥𝐨̛́𝐧 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 (𝐕𝐍𝐑𝟓𝟎𝟎) 𝐝𝐨...