PELIO Báo cáo quỹ bình ổn giá xăng dầu ước đến ngày 02/07/2023

30/06/2023

Công ty CP Tập Đoàn Pelio xin báo cáo số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ước đến ngày 02/07/2023 là 49,847 tỷ đồng (làm tròn).

Chia sẻ:

Bài viết liên quan