PELIO Báo cáo quỹ bình ổn giá xăng dầu ước đến ngày 20/04/2023

20/04/2023

Công ty CP Tập Đoàn Pelio xin báo cáo số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ước đến ngày 20/04/2023 là 43,96 tỷ đồng (làm tròn).

Chia sẻ:

Bài viết liên quan