PELIO Báo cáo quỹ bình ổn giá xăng dầu ước đến ngày 31/05/2023

31/05/2023

Công ty CP Tập Đoàn Pelio xin báo cáo số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ước đến ngày 31/05/2023 là 48,6 tỷ đồng (làm tròn).

Chia sẻ:

Bài viết liên quan