PELIO Báo cáo quỹ bình ổn giá xăng dầu ước đến ngày 31/10/2023

31/10/2023

Công ty CP Tập Đoàn Pelio xin báo cáo số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ước đến ngày 31/10/2023 là 48,883 tỷ đồng (làm tròn).

Chia sẻ:

Bài viết liên quan