HUẤN LUYỆN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY & CỨU HỘ, CỨU NẠN TẠI TRẠM XĂNG DẦU PELIO

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn (PCCC & CHCN), Cán bộ tuyên truyền Phòng Cảnh sát PC07 đã phối hợp cùng PELIO tổ chức lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC & CHCN cho nhân viên trạm xăng dầu trực thuộc PELIO.

Qua đó, giúp cho nhân viên nhận thức được nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong công tác PCCC, các cơ sở trên các kiến thức cơ bản về cháy nổ, nguyên nhân, biện pháp phòng cháy và cách xử lý kịp thời các tình huống sự cố cháy nổ xảy ra, đặc biệt phổ biến tính chất đặc điểm nguy hiểm cháy, nổ tại trạm xăng dầu.

Ngoài ra, mọi người còn được hướng dẫn các kỹ năng thoát nạn; cứu người khi có sự cố cháy, nổ xảy ra; các biện pháp sơ cấp cứu ban đầu cho người bị nạn; cách sử dụng các loại bình chữa cháy xách tay và các phương tiện chữa cháy được trang bị tại các cơ sở.

 

Chia sẻ:

Bài viết liên quan