PELIO TỰ HÀO GÓP MẶT TRONG TOP 500 DOANH NGHIỆP NĂM 2023

Ngày 17/11/2023, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng với Báo VietNamNet đã công bố kết quả bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2023 (VNR500)

Với sự cố gắng không mệt mỏi trong quá trình phát triển tuy còn non trẻ nhưng mạnh mẽ và bền vững, Pelio tự hào lần đầu tiên được ghi danh trong Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500). Thành công này của Pelio đã góp phần khẳng định vị thế mới của công ty trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam dựa trên quy mô doanh thu và lợi nhuận. Đây cũng là sự ghi nhận những nỗ lực của toàn bộ tập thể ban lãnh đạo và nhân viên Pelio trong những năm vừa qua trong việc cập nhật và cải tiến các hoạt động kinh doanh theo hướng chuyên nghiệp, đặt khách hàng làm trọng tâm, không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Hi vọng đây chính là tiền đề để Pelio tiếp tục tham gia và cải thiện thứ hạng của mình trong danh sách các doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam những năm sau, hoàn thành mục tiêu của công ty trở thành một trong những doanh nghiệp đầu ngành năng lượng trước năm 2030.

Thông tin chi tiết về thứ hạng của Doanh nghiệp được đăng tải tại website: https://vnr500.com.vn/

Chia sẻ:

Bài viết liên quan